Zestawienie przydatnych hiperłączy:


Wyszukiwarka ksiąg wieczystych
https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wyszukiwarka wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia
http://www.rejestry.net.pl/

Izba Notarialna we Wrocławiu
http://www.wroclaw.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/